₪40

3 נורות PL אוסרם

3 נורות PL אוסרם חוזק הנורות: w9, w11. w13, w18, w26

פרטים נוספים
₪25

5 נורות נר

5 נורות נר עם הברגה רגילה 27 או הברגה קטנה 14 חוזק הנורות w25 w40...

פרטים נוספים
₪25

5 נורות כדור

5 נורות כדור עם הברגה רגילה 27 או הברגה קטנה 14 חוזק הנורות w25 w40...

פרטים נוספים